Nyboda blir pionjärer inom programmering i skolan

 

Forskare och lärare går in i 3-årig process tillsammans

Nyboda är en av 15 skolor i landet som från och med denna höst deltar i iFoUs utvecklingsprogram Programmering i ämnesundervisningen. IFoUs står för innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Institutet jobbar för att minska gapet mellan forskning och praktik, eller med andra ord att bidra till en skolutveckling som är forskningsgrundad.

Skollagen säger:

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Detta tar iFoUs fasta på i sitt utvecklingsprogram. Stockholms universitet står för den vetenskapliga grunden och lärarna bidrar med den beprövade erfarenheten.

Utvecklingsprogrammet sträcker sig över tre år och innebär en process där lärare tillsammans med forskare från Stockholms Universitet arbetar fram en plan för hur man kan och ska jobba med programmering i skolan. Detta ämne är ännu outforskat men i och med detta projekt ska kunskaperna spridas till övriga skolor i landet. Arbetsgången i programmet är att kartlägga nuläget, pröva olika metoder och lektionsinnehåll (lärarna med stöd av forskarna), dokumentera, analysera, sprida och utveckla vidare.

 

Nya styrdokumentScreenshot 2017-10-23 at 11.19.46

Regeringen har som bekant beslutat att programmering ska införas “som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik”. Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018.

Skolverkets hemsida framgår följande:

Digital kompetens blir allt viktigare i dagens samhälle. Därför har vi på uppdrag av regeringen tagit fram ett första förslag på hur digital kompetens och programmering ska förstärkas och tydliggöras i undervisningen. […] Vår bedömning är att programmering inte ska bli ett nytt ämne i grundskolan utan ingå framför allt i matematik och teknik.

Det är dock ännu inte tydliggjort hur denna förändring ska gå till i praktiken. Det är här iFoUs-programmet kommer in i bilden.ifous_logo

Varför programmering i skolan?

Att programmering ska in i läroplanen är en fråga om hållbarhet – social, ekologisk och demokratisk, enligt Olle Burell – Skolborgarråd i Stockholm. Alla elever ska kunna förstå och påverka världen – fungera som medborgare i en tid då digitaliseringen påverkar samhället. Att programmering införs i svenska skolor kan tyckas vara på tiden. Vi är inte först i EU, utan många europeiska länder ligger före oss. Sverige måste ligga i framkant i förståelsen för vad programmering är för att hänga med på en framtida internationell arbetsmarknad.

SpaceJustin

Utvecklingen sker snabbt. Världen är programmerad: inom utbildning och lärande, vetenskap, hälsa, produktion, nöje, politik, kommunikation, transport, militär osv är programmering nuförtiden en förutsättning. Bland teknologiska områden som växer finns Big Data, artificiell intelligens, Internet of Things, nanoteknologi och robotik.

Kort sagt: samhället förändras och skolan måste hänga med. Programmering ska således in i ämnesundervisningen redan från åk 1 och ska in i vardagen redan från början. En idé är även att programmeringen ska bidra till att minska de digitala klyftorna mellan olika elevgrupper.

Programmering i praktiken

Programmering ska alltså bli obligatoriskt i matematik och teknikämnet. Men det stannar inte riktigt där. Hur kan man använda programmering för att höja kunskaperna för eleverna i alla ämnen? Det är tänkt att man ska dra med kollegor från alla ämnen i “programmeringstänket” och t ex koppla in det estetiska lärandet.

coding-924920_1920

En fråga som är långt ifrån självklart för inblandade parter är vad programmering egentligen är. En definition lyder programmering är akten att skriva instruktioner med ett språk som datorn kan förstå. Allt från stegvisa analoga instruktioner till att skriva kod kan rymmas under begreppet. Det finns olika programmeringsspråk, och då kan man ju fråga sig vilket man ska “lära ut” i skolan. Men oavsett språk handlar det om liknande principer: t ex instruktioner, problemlösning och felsökning.

 

Utmaningar

I och med förändringen i våra styrdokument ställs vi inför en del utmaningar. Många av matematik- och tekniklärarna upplever att de saknar kompetens i och erfarenhet av att undervisa om programmering. En del känner sig överrumplade eller rent av påtvingade och efterfrågar en gedigen fortbildning och färdiga moduler. Att det inte finns något färdigt ökar oron ytterligare. Men i gengäld får vi alla vara med och arbeta fram alla hur. Det finns också en stark vilja att lära sig om programmering och redan en kultur av prestigelöst samarbete i kollegiet. Det ligger nu på rektorer och huvudmän att se till att det finns tid och förutsättningar på de enskilda skolorna. Det behövs is i magen för att låta processen ha sin gång och delarglädje för att sprida kunskaperna till resten av landets skolor.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s